Kouluttaja ja luennoitsija

Luennoitsijan urani alkoi vuonna 2007, kun aloitin työt Oulun yliopiston Kajaanin kampuksella luokanopettajakouluttajana. Siitä lähtien olen kouluttanut opettajia ja varhaiskasvattajia sekä perus- että täydennyskoulutuksessa. Viime vuosina on kohdannut myös muita ammattiryhmiä kuten terveydenhuollon opiskelijoita ja ammattilaisia. Liikkujatyyppi- ja työhyvinvointikoulutukseni sopivat kaikille. Luennoilleni onkin osallistunut taustoiltaan hyvin erilaisia ihmisiä.

Luentoni ovat vuorovaikutteisia. Toiminnallisuus, kuulijoiden osallisuus ja asioiden merkitykselliseksi kokeminen ovat minulle tärkeitä. Pidän mielelläni koulutuksia, jossa alustukseeni yhdistyy toiminnalliset oppimismenetelmät ja osallistujien aktiivinen työskentely.  Työssäni Liikkuva koulu -aluekoordinaattorina ja opettajien kouluttajana olen perehtynyt lukuisiin oppijoita osallistaviin opetusmenetelmiin.

Vuosien saatossa olen saanut lukemattoman määrän erilaisia palautteita luennoiltani. Kriittisistä olen ottanut opikseni ja kiittävistä ladannut energiaa ja iloa työhöni.

 

Palautteista poimittua:

” Jaana oli tosi mukaansa tempaava. Tieto, taito esityksessä hallinnassa. ”

”Kouluttaja erittäin ammattitaitoinen ja osasi kertoa asiat selkeästi ja mielenkiintoisesti. Parituntinen luento hurahti mukavasti. ”

”Sain uutta potkua ja innostusta omaan liikunnan harrastamiseen ja elämään. ”