Luennot ja työpajat

Suunnittelen luennot ja työpajat aina yksilöllisesti ”käsityönä” vastaamaan asiakkaani tarpeita. Tälle sivulle olen koonnut aiemmista luennoistani esimerkkejä, joita voidaan käyttää ideoinnin ja suunnittelun pohjana.

Liikkujatyyppi -luennot ja työpajat 45 min–90 min

Suosituimpien luentojeni ytimessä ovat Liikkujatyypit. Liikkujatyyppi® -luennoilla kuulijat tunnistavat oman Liikkujatyyppinsä ja perehtyvät siihen, millainen liikunta motivoi erilaisia Liikkujatyyppejä. Liikkujatyyppien kautta voidaan pohtia myös liikuntaneuvonnan, liikunnan ohjaamisen ja opettamisen sekä urheiluvalmennuksen haasteita. Luentoon voidaan yhdistää käytännönharjoituksia, joissa huomioidaan eri Liikkujatyyppien tarpeet. Uutena syksyllä 2018 luennoillani käyttöön otetaan digitaalinen Liikkujatyyppi -testi, jolla kuulijat pääsevät testaamaan omaa Liikkujatyyppiään. Esimerkkejä Liikkujatyyppi® -luennoista:

 • Liikkujatyypit ja liikuntaan motivoituminen
 • Tunnista Liikkujatyyppisi, löydä tasapainottajasi
 • Liikkujatyypit liikuntaneuvonnassa
 • Liikkujatyypit liikuntakasvatuksessa
 • Liikkujatyypit lasten urheiluvalmennuksessa

 

Hyvinvoinnin osaajaksi -luento 60 – 90 min

Hyvinvoinnin perusta rakentuu jokapäiväisistä toistuvista teoista: Mitä syön? Miten liikun? Miten lepään ja rentoudun?  Teemme monia hyvinvointiimme vaikuttavia valintoja rutinoituneesti ja kyseenalaistamatta, sillä olemme oppineet ja sisäistäneet käytänteet. Toisinaan kuitenkin havahdumme tarpeeseen muuttaa jotain elintavoissamme – mutta miksi pysyvien muutoksien tekeminen on niin vaikeaa?

Muutos elintavoissa vaatii uuden opettelua ja oppimista. Pelkkä tieto ei useinkaan riitä, vaan tarvitsemme taitoja oppia uusi toimintatapa. Hyvinvoinnin osaajaksi -luennolla perehdytäänkin siihen, miten uusia elintapoja voidaan itselle opettaa. Luentoa terästävät kasvatustieteen oppimisteorioihin perustuvat lainalaisuudet siitä, miten oppiminen tapahtuu. Tieteellinen tieto yhdistyy käytännön esimerkkeihin ja antaa askelmerkit hyvinvoinnin edistämiseen niin omakohtaisesti kuin toisia ohjatessa.

Ei kuurille vaan kuntoon -luento 45–60 min

Miksi laihdutus- ja kuntokuurit usein epäonnistuvat? Luennolla perehdytään siihen, miksi laihdutus- ja kuntokuurit vääristävät ihmisen suhdetta omaan kehoonsa.  Miten voisimme puutteiden näkemisen ja itsemme kurittamisen sijaan oppia kuuntelemaan ja arvostamaan kehoamme? Mitä keho minulle viestii ja miten minä sille vastaan?

Luennolla pohditaan eri Liikkujatyyppien suhdetta oman hyvinvoinnin edistämiseen. Tunnistat Liikkujatyyppisi ja opit, mikä on tyypillesi toimivin tapa ylläpitää terveyttä edistävää liikunta-aktiivisuutta arjessa. Luento sopii esimerkiksi osaksi työhyvinvointipäivän ohjelmaa.

 

Liikkujaksi – liikunnalliseen elämäntapaan kasvaminen 45 –60 min

Miten teidän koulussa, urheiluseurassa, kerhossa tai kotona ohjataan lasta liikunnalliseen elämäntapaan?

Luennolla perehdytään käytännönläheisesti ja tutkittuun tietoon perustuen siihen, miten lapsesta kasvaa liikkuja. Miten lapselle tarjotaan kokemuksellisesti monipuolista liikuntaa ja miten vältetään liikunnallisen itsetunnon kolhiintuminen? Luennolla tunnistat oman Liikkujatyyppisi ja opit, miten kasvattajan oma Liikkujatyyppi heijastuu lapsen kasvatukseen? Reflektiivinen ote omaan liikkujuuteen on perusta, jolle rakentuu laadukas liikuntakasvatus niin urheiluvalmennuksessa, koulussa kuin perheen yhteisissä liikuntahetkissä.

 

Liikuntapedagogiset täydennyskoulutukset, työpajat ja luennot

 • Mitä uusi opetussuunnitelma tarkoittaa käytännössä?
 • Miten motorisia perustaitoja opetetaan ja opitaan lapsia innostavalla tavalla?
 • Miten luon oppimiseen ja liikkumiseen innostavia oppimisympäristöjä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa?
 • Miten liikunta ja leikki kietoutuvat yhteen? Miten tuon toiminnallisuutta opetukseeni?
 • Miten osallistan oppilaitani?
 • Millainen voisi olla liikunnalliseen elämäntapaan kasvattava koulun tai päiväkodin tapahtumakulttuuri?

Yllä esimerkkejä viimeaikaista seminaareissa ja täydennyskoulutuksissa pitämieni työpajojen aiheista. Tarjoan liikuntapedagogisia työpajoja ja luentoja liittyen opetuksen ja oppimisen ajankohtaisiin teemoihin.  Teen myös täydennyskoulutuksia ja otan vastaan yksittäisten opintojaksojen opetusta ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Liikuntapedagogisten aiheiden lisäksi olen perehtynyt opinnäytetöiden ohjaamiseen ja laadullisen tutkimuksen menetelmiin.