Jokainen on Liikkujatyyppi®

Jokaisella ihmisellä on kokemuksia liikunnasta – useimmilla myös urheilusta. Nämä kokemukset ohjaavat sitä, millaiseksi suhteemme liikuntaan on muotoutunut. Tätä suhdettamme liikuntaan voidaan kuvata Liikkujatyypillä. Tyyppimme määrittää, kuinka asennoidumme ja suhtaudumme liikuntaan. Tyypin tunnistaminen auttaa löytämään itselle sopivimman tavan liikkua. Liikkujatyypin tunnistaminen auttaa ymmärtämään itseämme liikkujana ja ylläpitämään liikuntamotivaatiota.

Liikkujatyyppisi® kertoo

  • mitä haluat itsellesi liikunnasta.
  • millaisia asioita arvostat ja pidät tärkeänä liikunnassa.
  • millaisessa liikuntatilanteessa viihdyt.

 

Liikkujatyyppisi ei mittaa liikunta-aktiivisuutta tai kuntoa. Jokainen tyyppi voi olla paljon tai vähän liikuntaa harrastava.

Liikkujatyyppi® -luokitus on liikuntapedagogisen väitöskirjatutkimukseni tulos. Tutkin luokanopettajakoulutuksensa alussa olevien nuorten opiskelijoiden suhdetta liikuntaan heidän kirjoittamiensa liikuntaelämäkertojen avulla. Lähes kuusisataasivuinen, opiskelijoiden henkilökohtaisista liikuntakokemuksista kertova tutkimusaineisto avasi ainutlaatuisen mahdollisuuden tiivistää, miten eri tavoin voimme kohdata ja kokea liikunnan ja urheilun maailman.
Opiskelijoiden liikuntaelämäkerta-aineistosta löytyi seitsemän erilaista Liikkujatyyppiä. Tarkemmat tutkimukseni osoittavat, että kaikki tyypit perustuvat kolmeen perustyyppiin: Kilpailijoihin, Uurastajiin ja Elämysliikkujiin. Nämä kolme päätyyppiä eivät ole vain Liikkujatyyppejä, vaan kertovat ihmisen persoonallisesta ja luonteenomaisesta suhtautumisesta asioihin ja toisiin ihmisiin – oikeastaan koko elämään. Perustyyppien kautta Liikkujatyypit avaavat oivan mahdollisuuden itsetuntemuksen lisäämiseen ja itsensä kehittämiseen myös muualla kuin liikunnan parissa. Kerron tästä lisää työhyvinvointi –palveluitani esittelevällä sivulla.

Testaa ilmaisella testilläni, oletko Kilpailija, Uurastaja ja Elämysliikkuja!
Tilaa Liikkujatyyppisi kokonaiskartoitus tästä.