Asiantuntija

Olen liikunnan suurkuluttaja. Liikuntakulttuuri on avautunut minulle niin urheilijan, valmentajan, opettajan kuin tutkijankin sydämin ja silmin.  Junioriurheiluvuoteni opettivat minulle, mitä urheilukulttuuri on, ja toisaalta saivat pohtimaan, millaista se voisi olla.  Kokemukseni sysäsivät minut tutkijan tielle ja loivat halun ymmärtää ja tulkita liikunnan- ja urheilunmaailmaa. Opettajankoulutus ja vuodet opettajana ovat puolestaan opettaneet minulle erilaisten ihmisten kohtaamista. Olen oppinut, että asiat edistyvät ainoastaan yhteisen ymmärryksen ja hyvän vuorovaikutuksen välityksellä.

Haluan tehdä liikunnan asiantuntijana näkyväksi ja koetuksi sen, että liikunta ei ole pelkästään fyysistä suorittamista, tekniikoita ja harjoitusohjelmia. Sen sijaan se on inhimillistä toimintaa, johon kietoutuu mukaan yksilön oma elämänhistoria ja kulttuuriset normit ja odotukset. Liikunnanedistäminen vaatiikin samaan aikaan sekä yhteisöllisiin että yksilöllisiin tekijöihin vaikuttamista.

Liikunnan edistäminen on ryhmäprosessi, joka ilmenee osallisten henkilökohtaisena identiteettityönä. ™