Palvelut

Jokainen on Liikkujatyyppi® Millainen liikkuja sinä olet?

Valmiita ratkaisuja, ohjelmia tai malleja ei ole olemassa. Liikunnan ja hyvinvoinnin edistäminen on yksilöllisesti etenevä prosessi, joka alkaa liikunnallisen itsetuntemuksen vahvistamisella. Tavoitteena on löytää liikunnallisen identiteetin kulmakivet, joiden varaan rakentuu entistä aktiivisempi elämäntapa.

  • Asiakkaitani ovat liikunnan ammattilaiset, jotka työssään motivoivat ja kannustavat ihmisiä liikkumaan.
  • Osaamisestani on apua myös sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville, joiden tehtävänä on ohjata asiakkaitaan elintapamuutoksiin ja liikkumisen alkuun.
  • Lisäksi valmennan yksityishenkilöitä ja ohjaan ryhmiä.
  • Asiakkaitani ovat myös kunnat, järjestöt tai yksityiset toimijat, jotka suunnittelevat joko rakenteellisia tai toiminnallisia liikunnanedistämishankkeita.

Työhyvinvointipalveluissani autan työyhteisöjä kehittämään aktiivisuutta ja hyvinvointia tukevia käytänteitä ja liikkumiseen kannustavaa yhteisöllisyyttä. Työhyvinvointia voidaan kehittää myös  väitöskirjatutkimukseeni pohjautuvien työntekijätyypit tunnistamisen avulla.

Palveluitani ovat:

  • Liikunnan asiantuntijaluennot ja työpajat
  • Asiantuntijalausunnot, hankekirjoitustyö ja konsultaatio sekä suunnittelutyö liittyen esimerkiksi liikuntapaikkarakentamiseen ja toiminnallisiin liikunnan edistämishankkeisiin
  • Liikunnan ohjaus- ja valmennuspalvelut
  • Hyvinvointi- ja liikuntaleirit yhteistyössä Tanssiterapia Kaisa Kellan kanssa
  • Työhyvinvointiprosessien suunnittelu ja ohjaus

Lisäksi toimin vierailevana opettajana tai luennoitsijana ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Ota yhteyttä, niin voimme pohtia, miten voisin auttaa sinua.

050-351-0355, jaana.kari@edukajaani.fi