Esittely

Olen Jaana Kari, liikunnan kokemuksellisuudesta kiinnostunut liikuntatieteilijä, opettaja ja valmentaja. Väittelin vuonna 2016 tutkittuani luokanopettajaopiskelijoiden suhdetta liikuntaan ja opettajuuden kehittymistä opettajankoulutuksen aikana. Suurin oivallukseni on, että liikunta ei ole samaa kaikille. Kun yhdelle on tärkeää saavuttaa ennalta asetetut tavoitteet, toinen haluaa liikkua miten milloinkin ja kolmas puolestaan motivoituu kilpailemisesta ja pätevyyden kokemuksista. Jokaisella onkin omanlainen, omista liikunta- ja urheilukokemuksista rakentuva persoonallinen suhde liikuntaan. Tämä suhde määrittää, mitä ihminen liikunnasta itselleen haluaa ja millaisesta liikunnasta hän motivoituu.

Palvelut

Työhyvinvointikoulutukset ja -prosessit

Työhyvinvoinnin edistäminen on jatkumo, jossa tieto, tilalliset ja ajalliset resurssit, toiminta ja kokemukset toiminnasta synnyttävät uutta ajattelua ja toimintatapoja. Jatkumon käynnistää ja mahdollistaa johdon ja työntekijöiden yhteinen näkemys siitä, että hyvinvoivat työntekijät ovat tärkeä osa yrityksen tuottavuutta.

Asiantuntijapalvelut

Tarvitsetko asiantuntijan näkemystä ja suunnitteluapua päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten liikuntapaikkarakentamiseen tai remontoimiseen ulko- tai sisätiloissa? Tai tarvitsetko apua liikuntaan liittyvän hankkeenkirjoittamiseen tai ideointiin? Entä koulutusmateriaalien tuottamiseen?

Luennot ja työpajat

Suunnittelen luennot ja työpajat aina yksilöllisesti ”käsityönä” vastaamaan asiakkaani tarpeita. Tälle sivulle olen koonnut aiemmista luennoistani esimerkkejä, joita voidaan käyttää ideoinnin ja suunnittelun pohjana.